Phòng Hành chính - Tổng hợp - Trường ĐH Đồng Tháp

Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu Phường 6 Thành phố Cao Lãnh Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3881518 (0277) 3881118

Fax: (0277) 388 1713